Kong Gateway không chỉ đơn thuần là bộ định tuyến yêu cầu mà còn là…